News

Najnowsze artykuły

Nowinki noworoczne

Zapewne ucieszy mieszkańców informacja że otrzymaliśmy zapewnienie Starostwa Będzińskiego o sfinansowaniu w kwocie ok.650 tys. pozostałych do wykonania chodników w gminie Psary. Udział gminy w tymże przedsięwzięciu to kwota ok.640 tys. Nasz chodnik przy ulicy Kościuszki wykonany będzie w całości.

Czytaj więcej...

WNIESIENIE SPRZECIWU


WNIESIENIE SPRZECIWU
           Mieszkańcy Strzyżowic i Góry Siewierskiej oraz władze samorządowe gminy Psary nie wyrażają zgody na powstanie w sąsiedztwie Zakładu Szkła Hartowanego pana Ligęzy zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organiczny poprzez przetwarzanie osadów ściekowych i innych odpadów.

Czytaj więcej...

Górnośląski Związek Metropolitarny


Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.


METROPOLIA? JESTEM NA TAK!
      Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie,rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin
mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.
Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Czytaj więcej...

Nowa umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków


            Już niebawem do naszych drzwi zapukają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, którzy rozpoczęli dystrybucję nowych umów na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowa umowa spowodowana jest centralizacją podatku od towaru i usług VAT oraz uporządkowaniem obowiązków leżących po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Podpisanie nowej umowy nie powoduje zwiększenia dotychczasowych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
          Pracownicy roznoszą umowy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00. Każdy z pracowników wyposażony jest w służbową imienną legitymację oraz upoważnienie dyrektora ZGK.
W razie wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić dzwoniąc pod numer

32 360 16 70,
32 360 16 71
lub 668 299 566.

Wsparcie akcji charytatywnej dla Alana


Bądźmy dumni z naszych druhów, którzy wsparli charytatywną akcję dla Alana. Organizatorem tejże akcji był jego starszy brat Mateusz. Na zamieszczonej fotce Alan, Mateusz oraz ich mama Joanna. Biorąc udział w licznych licytacjach, które organizowano podczas imprezy nasi druhowie wsparli sowicie potrzebującego chłopca.

Czytaj więcej...