News

Najnowsze artykuły

Pomóż Wiktorii

Apeluję do ludzi "wielkiego" serca,wrażliwych i empatycznych o wsparcie 1% odpisem od podatku dochodowego osób fizycznych dla Wikusi Kubik. Przyczyńmy się wspólnie jako społeczność Góry Siewierskiej do sfinalizowania wyjazdu do Francji celem kwalifikacji umożliwiającej przeszczep jelita.Poinformujmy znajomych bliższych i dalszych o potrzebie pomocy dwuletniej dziewczynce,która zasługuje na normalne, zwyczajne funkcjonowanie. Okażmy miłość do bliźniego. Bądźmy razem! Emerytom rozliczanym przez ZUS wyrażającym chęć wsparcia Wiktorii ,bezpłatnej pomocy udzieli p.Halina Lenart.KRS 0000037904
cel szczegóły: 24451 Kubik Wiktoria

więcej o Wiktorii www.wiktoriakubik.pl


Nowinki noworoczne

Zapewne ucieszy mieszkańców informacja że otrzymaliśmy zapewnienie Starostwa Będzińskiego o sfinansowaniu w kwocie ok.650 tys. pozostałych do wykonania chodników w gminie Psary. Udział gminy w tymże przedsięwzięciu to kwota ok.640 tys. Nasz chodnik przy ulicy Kościuszki wykonany będzie w całości.

Czytaj więcej...

WNIESIENIE SPRZECIWU


WNIESIENIE SPRZECIWU
           Mieszkańcy Strzyżowic i Góry Siewierskiej oraz władze samorządowe gminy Psary nie wyrażają zgody na powstanie w sąsiedztwie Zakładu Szkła Hartowanego pana Ligęzy zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organiczny poprzez przetwarzanie osadów ściekowych i innych odpadów.

Czytaj więcej...

Górnośląski Związek Metropolitarny


Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.


METROPOLIA? JESTEM NA TAK!
      Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie,rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin
mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.
Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Czytaj więcej...

Nowa umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków


            Już niebawem do naszych drzwi zapukają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, którzy rozpoczęli dystrybucję nowych umów na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowa umowa spowodowana jest centralizacją podatku od towaru i usług VAT oraz uporządkowaniem obowiązków leżących po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Podpisanie nowej umowy nie powoduje zwiększenia dotychczasowych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
          Pracownicy roznoszą umowy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00. Każdy z pracowników wyposażony jest w służbową imienną legitymację oraz upoważnienie dyrektora ZGK.
W razie wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić dzwoniąc pod numer

32 360 16 70,
32 360 16 71
lub 668 299 566.