News

Najnowsze artykuły

WNIESIENIE SPRZECIWU


WNIESIENIE SPRZECIWU
           Mieszkańcy Strzyżowic i Góry Siewierskiej oraz władze samorządowe gminy Psary nie wyrażają zgody na powstanie w sąsiedztwie Zakładu Szkła Hartowanego pana Ligęzy zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organiczny poprzez przetwarzanie osadów ściekowych i innych odpadów.

Czytaj więcej...

Górnośląski Związek Metropolitarny


Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.


METROPOLIA? JESTEM NA TAK!
      Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie,rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin
mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.
Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Czytaj więcej...

Nowa umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków


            Już niebawem do naszych drzwi zapukają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, którzy rozpoczęli dystrybucję nowych umów na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowa umowa spowodowana jest centralizacją podatku od towaru i usług VAT oraz uporządkowaniem obowiązków leżących po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Podpisanie nowej umowy nie powoduje zwiększenia dotychczasowych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
          Pracownicy roznoszą umowy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00. Każdy z pracowników wyposażony jest w służbową imienną legitymację oraz upoważnienie dyrektora ZGK.
W razie wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić dzwoniąc pod numer

32 360 16 70,
32 360 16 71
lub 668 299 566.

Wsparcie akcji charytatywnej dla Alana


Bądźmy dumni z naszych druhów, którzy wsparli charytatywną akcję dla Alana. Organizatorem tejże akcji był jego starszy brat Mateusz. Na zamieszczonej fotce Alan, Mateusz oraz ich mama Joanna. Biorąc udział w licznych licytacjach, które organizowano podczas imprezy nasi druhowie wsparli sowicie potrzebującego chłopca.

Czytaj więcej...

Nowy samochodów dla OSP

Nasza jednostka OSP zakupiła nowy Lekki Samochód Ratowniczo Gaśniczy Ford Transit 4x4 który dostarczyła firma Frank-Cars.Samochód ten na pewno poprawi mobilność i szybkość reagowania podczas wszelakich zdarzeń oraz bezpieczeństwo na terenie sołectwa Góra Siewierska ,Gminy Psary jak i powiatu Będzińskiego.Cieszmy się z nowego nabytku!

Czytaj więcej...