Zebranie Wiejskie

p. Marian Kozieł, zastępca wójta p. Janusz Majczak, sekretarz gminy p. Justyna Majer, przewodniczący rady gminy p. Jacenty Kubica. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi p. Marian Sobieraj. Tematem zebrania było przede wszystkim poinformowanie mieszkańców o przyznaniu dofinansowania sołectwa Góry Siewierskiej w kwocie 18 416,20 zł.
Następnie przybyli na zebranie mieszkańcy wsi mieli zadecydować o przeznaczeniu tej kwoty. Po burzliwej dyskusji i licznych propozycjach tj. 
-zagospodarowanie terenu po byłym kółku rolniczym pod budowę boiska piłki siatkowej jak również kortu tenisowego, boisko do gry w koszykówkę.
-zasypanie zbiornika i zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej.
Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, że cała kwota przeznaczona będzie na zasypanie zbiornika i zagospodarowanie terenu za remizą strażacką.
Oprócz tego p Wójt zapewnił, że koszt zasypania zbiornika zostanie pokryty bezpośrednio z budżetu gminy nie naruszając kwoty przypadającej na dofinansowanie sołectwa.W dalszej części zebrania Pan Wójt poinformował, iż budowa drogi w Czerwonym Kamieniu zostanie zakończona z końcem listopada. Zostanie również postawiony transformator energetyczny.Kolejna dobra informacja to że z początkiem 2010 roku rozpocznie sie budowa placu zabaw. Wspomnę tutaj, iż plac zabaw zostanie zbudowany na terenie po byłbym Kółku Rolniczym.
W planach jest również położenie nowej nawierzchni na ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Leśnej aż do Czerwonego Kamienia. Koszt odnowienia nawierzchni będzie wygospodarowany z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży działek w Czerwonym Kamieniu. Jeszcze w tym roku zostanie wykonany projekt na położenie nowej nawierzchni. 
Smutną niestety wiadomością jaką przekazał nam sołtys wsi było poinformowanie iż została odrzucona prośba o budowę chodnika na ulicy Kościuszki.

 

 

autor: Lidia Białas 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież