75 lat powstania Koła Gospodyń Wiejskich


    12 sierpnia br. odbyła się uroczystość 75-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej. Świętowanie tej doniosłej uroczystości zapoczątkowane było mszą św. w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Siemoni. Msza św. koncelebrowana była przez kanclerza diecezji sosnowieckiej ks. dr Marusza Karasia.Dalsza część świętowania miała miejsce w Domu Strażaka w Górze Siewierskiej gdzie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego przy dźwiękach zespołu muzycznego z Góry Siewierskiej oraz w obecności pocztów sztandarowych Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prezes Wojewódzkiego Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolnych p. Andrzej Krawczyk, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego p. Adam Lazar, wójt Gminy Psary p. Tomasz Sadłoń z małżonką, przewod. Rady Gminy Jacenty Kubica, Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Mariusz Karaś, proboszcz parafi p.w Wszystkich Świętych w Siemoni ks. Marek Wyjadłowski, radny Rady Gminy Psary p. Szczepan Kotuła, sołtys wsi Mariian Sobieraj z małżonką, dyrektor GOK p. Anna Nagły, v-ce prezes Klubu Sportowego Góra Siewierska p. Stanisław Kotuła, dyr Zakładu Opiekunczo-Pielęgnacyjnego p. Joanna Biłejczuk. Sponsorzy: p. Grzegorz Banasik, Marek Rybak, Agnieszka Banasik - właściciele sklepów, p. Marek Nowak - właściciel tartaku. Delegacje Kół Gospodyń Wiejskich gminy: Brzękowic,Dąbia, Gródkowa, Psar, Strzyżowic. Członkowie zespołu muzycznego. W dalszej części udekorowano odznaczeniami oraz pamiątkowymi dyplomami członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz działających od kilkunastu lat chóru śpiewaczego "Górzanki" za szczególnych wkład i nierzadko poświęcenie w działalność na rzecz podtrzymywania tradycji kulturalnych na wsi. Ordery "Serce Matki Wsi" oraz dyplomy wręczał prezes Wojewódzkiego Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolnych p. Andrzej Krawczyk. W części historyczno-artystycznej czołowe działaczki KGW przybliżyły historię powstania i działalności koła gospodyń. Przy tej okazji chór "Górzanki"składający się z członkiń zaśpiewał piosenki ze swojego bogatego repertuaru, znane nam wszystkim. Część oficjalna zakończyła się wpisywaniem się do pamiątkowej kroniki. Była to również okazja do złożenia życzeń osobiście. Część nieoficjalna miała charakter biesiadno-artystyczny. Przy obficie zastawionych stołach Tutaj zaprezentował się chór "Górzanki", zespół muzyczny z Góry Siewierskiej pod kierownictwem Ireneusza Sobieraja oraz zaproszeni goście.

Organizatorem obchodów rocznicowych było KGW Góra Siewierska wraz z prezesem KGW p. Marią Sikorą, która opracowała i poprowdziła program jubileuszowy. Składam podziękowanie p. Marii za zaproszenie. Dzięki mojej obecności, ta doniosła uroczystość mogła zostać uwieczniona materiałem zdjęciowym i tutaj opublikowana jako kolejne wydarzenie kulturalne.
 
 
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież