Nowe zasady gospodarowania odpadami


    1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z którym samorządy będą odpowiedzialne za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów.
Zmiany w gospodarce odpadami wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.


1. kogo będą dotyczyły zmiany?  
    Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy.
2. Jak będą naliczane opłaty za odbiór śmieci?
      Opłata będzie zależna od ilości osób zamieszkująca daną nieruchomość.
3. Stawka naliczenia będzie w okresach miesięcznych.
    - śmieci segregowane - 10 zł od osoby
    - śmieci niesegregowane - 16 zł od osoby

Od 1 lipca miesięczne opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie można wpłacać na konto bankowy Gminy Psary

Właściciel winien złożyć deklarację do Urzędu Gminy w terminie do 15 kwietnia o ilości osób i wysokości opłaty miesięcznej
Deklaracja zawierać będzie:
     - ilość osób zamieszkujących nieruchomość, obliczenie
                                ilość osób x stawka (10 zł bądź 16 zł) = opłata miesięczna

Z obowiązku składania deklaracji do Urzędu Gminy zwolnione są właściciele nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Te osoby zaś mają obowiązek indywidualnego zawarcia umowy w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych – tzn. obowiązują „stare zasady” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać o wypowiedzenie umowy o dostarczenie odpadów komunalnych z obecną firmą świadczącą usługi w tym zakresie w terminie do 30 czerwca 2013 r

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież