Wybory do parlamentu - poradnik wyborcy

        W dniu wyborów głosowanie rozpoczyna się o godz. 7:00 i trwa do godz. 21:00. Powinniśmy pamiętać o dowodzie osobistym. Wyborca musi bowiem obwodowej komisji wyborczej okazać dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Gdy głosujemy poza miejscem swojego zameldowania, mamy obowiązek okazać zaświadczenie o prawie do głosowania. Obywatele polscy stale zamieszkujący za granicą powinni zabrać ze sobą ważny polski paszport.Po otrzymaniu karty do głosowania udajemy się do miejsca w lokalu wyborczym, zapewniającego tajność głosowania.

Pamiętajmy, iż głosujemy tylko na jedną listę kandydatów poprzez umieszczenie na karcie do głosowania znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
WAŻNE: Jeżeli nie jesteśmy pewni co do sposobu oddania głosu, niezbędne informacje w tym zakresie znajdziemy na karcie do głosowania.

Kiedy oddany głos jest nieważny?

Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

  • gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów;
  • gdy nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list;
  • gdy na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.

WAŻNE: Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności

Jak głosują osoby niepełnosprawne?

Niepełnosprawni wyborcy mogą głosować używając nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 14 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Osoba niepełnosprawna podczas głosowania może korzystać z pomocy innej osoby, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

Niepełnosprawni wyborcy mają prawo do uzyskania informacji o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania oraz o lokalach wyborczych dostosowanych do ich potrzeb znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy. Uzyskanie tych wiadomości możliwe jest w urzędzie gminy, telefonicznie lub w przesłanych do wyborcy materiałach informacyjnych drogą pocztową lub mailową. Osoby niepełnosprawne mogą w ten sposób zasięgnąć informacji o terminie wyborów, komitetach wyborczych biorących udział w głosowaniu oraz o warunkach głosowania. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować przez pełnomocnika.Prawo głosowania przez pełnomocnika przysługuje także wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, chyba że co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.Wyborcy niepełnosprawni mogą również oddać swój głos korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić wójtowi.
źródło: www.infor.pl

Kandydaci do Sejmu i Senatu

SEJM

Lista nr 1 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1

Ewa Danuta

MALIK

poseł na Sejm RP

Sosnowiec

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

2

Waldemar Franciszek

ANDZEL

poseł na Sejm RP

Rogoźnik

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

3

Dariusz Karol

STARZYCKI

urzędnik samorządowy

Jaworzno

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

4

Robert Piotr

WARWAS

politolog

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

5

Danuta Czesława

NOWICKA

inżynier metalurg

Zawiercie

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

6

Małgorzata Wioletta

ZARYCHTA-SURÓWKA

radca prawny

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

7

Jan

KUBIK

finansista

Wojkowice

Nie należy do partii politycznej

8

Andrzej Marcin

DUBIEL

przedsiębiorca

Czeladź

Członek partii Prawica Rzeczypospolitej

9

Teresa Ewa

KOSMALA

archeolog

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

10

Joanna Maria

SZCZEPAŃSKA

prawnik

Sosnowiec

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

11

Krzysztof Stanisław

FURMAN

przedsiębiorca

Niegowonice

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

12

Andrzej Wiesław

SROKA

prawnik

Jaworzno

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

13

Jerzy Paweł

RESZKE

inżynier technolog

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

14

Robert Julian

WANIC

nauczyciel

Sosnowiec

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

15

Renata Helena

GACEK

nauczyciel

Jaworzno

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

16

Jadwiga

BACZYŃSKA

inżynier architekt

Sosnowiec

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

17

Paweł Ludwik

SZOPA

przedsiębiorca

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

18

Paweł Jan

SOKÓŁ

rolnik

Koryczany

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość


Lista nr 2  PLATFORMA OBYWATELSKA

1

Beata Maria

MAŁECKA-LIBERA

lekarz/parlamentarzysta

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Platforma Obywatelska RP

2

Anna Ewa

NEMŚ

parlamentarzysta

Zawiercie

Członek partii Platforma Obywatelska RP

3

Jarosław

PIĘTA

poseł na Sejm RP

Sosnowiec

Członek partii Platforma Obywatelska RP

4

Paweł Jerzy

BAŃKOWSKI

ekonomista

Jaworzno

Członek partii Platforma Obywatelska RP

5

Michał Łukasz

ZAJĄC

nauczyciel

Sosnowiec

Członek partii Platforma Obywatelska RP

6

Robert Artur

SZPINDA

ekonomista/samorządowiec

Będzin

Członek partii Platforma Obywatelska RP

7

Piotr Artur

VAN DER COGHEN

ratownik górski

Podlesice

Członek partii Platforma Obywatelska RP

8

Katarzyna

KIDAWA-KAŁKA

przedsiębiorca restaurator

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

9

Joanna Ewa

PRUŚ

inżynier ochrony środowiska

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Platforma Obywatelska RP

10

Anna Agnieszka

STOLARSKA

prawnik

Jaworzno

Członek partii Platforma Obywatelska RP

11

Bartosz Artur

BOROWICZ

pośrednik

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Platforma Obywatelska RP

12

Wanda

OLKO

samorządowiec

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

13

Ewelina Maria

KONDAS

prawnik

Rudniki

Nie należy do partii politycznej

14

Piotr Ireneusz

PIECH

lekarz

Sosnowiec

Członek partii Platforma Obywatelska RP

15

Marcin Jan

MAJEWSKI

pracownik samorządowy

Siewierz

Członek partii Platforma Obywatelska RP

16

Zbigniew Tadeusz

KOZIAK

technik architekt krajobrazu

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Platforma Obywatelska RP

17

Marcin Bernard

JANECZEK

nauczyciel akademicki

Poręba

Członek partii Platforma Obywatelska RP

18

Michał Marek

KAŹMIERCZAK

manager ds. turystyki

Sosnowiec

Członek partii Platforma Obywatelska RP

 

Lista nr 3 RAZEM

Jakub Dariusz

DANECKI

historyk

Sosnowiec

Członek partii Partia Razem

2

Aleksandra Katarzyna

MUSIAŁ

anglistka

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Partia Razem

3

Remigiusz Ryszard

JAWORSKI

fizjoterapeuta

Będzin

Członek partii Partia Razem

4

Anna Barbara

AUGUŚCIK

filolog języka nowożytnego

Ruda Śląska

Członek partii Partia Razem

5

Dobromir

KOTNIS

filozof

Zawiercie

Nie należy do partii politycznej

6

Joanna Barbara

CHAT

mediator

Sosnowiec

Członek partii Partia Razem

7

Bartosz Ryszard

JAKUBSKI

programista aplikacji

Kraków

Członek partii Partia Razem

8

Karolina Maria

CHAŁUPSKA

specjalista ds rekrutacji pracowników

Kraków

Członek partii Partia Razem

9

Dominik

NIEDŹWIECKI

student

Tychy

Członek partii Partia Razem

10

Joanna

FALKOWSKA

studentka

Białystok

Członek partii Partia Razem

11

Łukasz Marek

WOLNY

nauczyciel i tłumacz języka angielskiego

Czeladź

Członek partii Partia Razem


Lista nr 4 KORWiN

1

Dominik Łukasz

CHARASIM

przedsiębiorca

Sosnowiec

Członek partii KORWiN

2

Maciej Marcin

SZYMOCHA

przedsiębiorca

Sosnowiec

Członek partii KORWiN

3

Zdzisław Edmund

ZAWADA

rencista

Zawiercie

Członek partii KORWiN

4

Grażyna Bonawentura

MASŁOWSKA

nauczyciel

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

5

Mateusz Patryk

TWOREK

przedsiębiorca

Zawiercie

Członek partii KORWiN

6

Błażej Marian

SZKULIK

przedsiębiorca

Rokitno Szlacheckie

Członek partii KORWiN

7

Andrzej Adam

CHROBOT

agent ubezpieczeniowy

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

8

Artur Jacek

BORKOWSKI

inżynier elektryk

Sosnowiec

Członek partii KORWiN

9

Dorota

KŁĘBEK

przedsiębiorca

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

10

Przemysław Tadeusz

CIOŁCZYK

nauczyciel

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

11

Roksana Weronika

KIERUZEL

przedstawiciel handlowy

Będzin

Nie należy do partii politycznej

12

Rafał Krzysztof

SZMER

inżynier mechanik - środki transportu

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

13

Kinga Renata

REKUCKA

tłumacz

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

14

Maciej Dariusz

SZCZĘSNY

inżynier budowy dróg

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

15

Karolina Teresa

ŁEBEK

studentka

Zawiercie

Nie należy do partii politycznej

16

Dawid Andrzej

MATYSIAK

technik informatyk

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

17

Maja Lidia

MATYS

studentka

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

18

Marta Bogumiła

MIERNIK

prawnik

Stany Zjednoczone Grass Valley

Nie należy do partii politycznej


Lista nr 5 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1

Stanisław

DĄBROWA

rolnik

Pilica

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Janusz Kazimierz

CIOŁCZYK

historyk

Jaworzno

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

3

Joanna Jadwiga

ŚLUSARCZYK

inżynier środowiska-gospodarka wodna

Poręba

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Grzegorz Edward

ZIMNIK

technik elektronik

Nowa Wieś

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Ewa Anna

IWON

prawnik

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

6

Mariusz

PAWELEC

inżynier transportu drogowego

Jaworzno

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Zbigniew Zenon

BINKO

pszczelarz

Rogoźnik

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

8

Bożena Janina

WIECZOREK

dyrektor szkoły

Będzin

Nie należy do partii politycznej

9

Magdalena

MASŁOWSKA

przedsiębiorca

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

10

Maciej Daniel

KUBICZEK

ekonomista

Wiesiółka

Nie należy do partii politycznej

11

Dariusz Piotr

JANECZEK

pracownik biurowy

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

12

Ewa Barbara

JANIK

emerytka

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

13

Violetta Helena

SOCHOLIK

lekarz

Katowice

Nie należy do partii politycznej

14

Teresa Natalia

MACH

pielęgniarka

Zawiercie

Nie należy do partii politycznej

15

Teresa Ewa

ZIELIŃSKA

starszy magazynier

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

16

Kamil Mateusz

MAŁOTA

technik hotelarstwa

Poręba

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

17

Adam

STACH

ekonomista

Katowice

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

18

Marcin Mieczysław

LATOS

przedsiębiorca

Sosnowiec

Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Lista nr 6 Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

1

Jerzy

BORKOWSKI

przedsiębiorca

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Twój Ruch

2

Sebastian Adrian

SZALENIEC

ekonomista

Będzin

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

3

Halina Bronisława

SOBAŃSKA

nauczyciel akademicki

Sosnowiec

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Andrzej Stanisław

SZARAWARSKI

inżynier mechanik

Katowice

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Agnieszka Paulina

BUCKA

kulturoznawca

Sosnowiec

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Aneta Justyna

MASTALERZ

nauczyciel

Zawiercie

Nie należy do partii politycznej

7

Wacław Michał

CHUDZIKIEWICZ

technik mechanik

Jaworzno

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

8

Iwona Marta

KIERNOŻYCKA

socjolog

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

9

Karol

KASZA

nauczyciel

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

10

Martyna

ADAMCZYK

studentka

Będzin

Nie należy do partii politycznej

11

Justyna Agnieszka

CYRAN

inżynier jakości

Niegowonice

Członek partii Twój Ruch

12

Władysław Jan

NOWAK

dyspozytor ruchu kolejowego

Łazy

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

13

Wioleta Barbara

BARGIEŁ-JAROS

nauczyciel

Będzin

Nie należy do partii politycznej

14

Adam Zdzisław

ŻUCHOWICZ

przedsiębiorca

Będzin

Członek partii Twój Ruch

15

Tomasz Antoni

OSUSZEK

nauczyciel

Dąbrowa Górnicza

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

16

Mariusz Jan

SOWIŃSKI

menadżer

Poręba

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

17

Janina

GIEREK

ekonomistka

Sosnowiec

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

18

Wojciech Marcin

NITWINKO

politolog

Sosnowiec

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej


Lista nr 7 KUKIZ’15

1

Barbara Stanisława

CHROBAK

urzędnik

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

2

Marcin

WASZCZUK

żołnierz zawodowy

Katowice

Nie należy do partii politycznej

3

Jerzy Jan

JANOSKA

przedsiębiorca

Fugasówka

Członek partii Ruch Narodowy

4

Paweł Jerzy

PAWLIK

rencista

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

5

Adrian Damian

DRÓŻDŻ

projektant

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

6

Anna Maria

FITRZYK

towaroznawca

Jaworzno

Nie należy do partii politycznej

7

Marcin Grzegorz

GÓRALCZYK

przedsiębiorca

Siewierz

Nie należy do partii politycznej

8

Paweł Michał

MAZUR

student

Sosnowiec

Członek partii Ruch Narodowy

9

Leszek Stanisław

SUROWIEC

inżynier

Siemonia

Nie należy do partii politycznej

10

Janusz Marek

TRZCIONKA

wykładowca - nauczyciel

Bytom

Nie należy do partii politycznej

11

Andrzej Marek

DUDA

politolog

Wojkowice

Nie należy do partii politycznej

12

Karolina Klaudia

KOZIOŁ

studentka

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

13

Ewelina Beata

POLEWKA

pedagog

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

14

Milena Paulina

ŚWIERK

studentka

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

15

Agnieszka

BIAŁEK

trener biznesu

Jaworzno

Nie należy do partii politycznej


Lista nr 8 .NOWOCZESNA

1

Barbara

DOLNIAK

prawnik-sędzia

Będzin

Nie należy do partii politycznej

2

Tomasz Piotr

KASPROWICZ

pracownik naukowo-dydaktyczny

Góra Siewierska

Nie należy do partii politycznej

3

Dawid Tadeusz

ORPYCH

ekonomista

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

4

Kamila Lucyna

KURZEJA

kierownik produkcji filmowej

Jaworzno

Nie należy do partii politycznej

5

Grzegorz Stanisław

PIERZCHAŁA

menedżer

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

6

Edyta Aneta

KOZIEŁ

przedsiębiorca

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

7

Łukasz Tomasz

ZUB

student

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

8

Tomasz Wojciech

CZERNEK

specjalista-informatyk

Zawiercie

Nie należy do partii politycznej

9

Grzegorz Marcin

BRZESKI

przedsiębiorca

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

10

Aneta Beata

WINTER-DZIUROWICZ

księgowa

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

11

Anna Teresa

BADEK

nauczycielka

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

12

Przemysław Robert

WASILEWSKI

przedsiębiorca

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

13

Robert Marek

WITECKI

menedżer

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

14

Karolina Anna

BOCHENEK

księgowa

Malinowice

Nie należy do partii politycznej

15

Jacek Bogusław

OLSZEWSKI

nauczyciel akademicki

Czeladź

Nie należy do partii politycznej

16

Agnieszka Monika

DRAB

nauczycielka

Dąbrowa Górnicza

Nie należy do partii politycznej

17

Arkadiusz Tomasz

BĘDKOWSKI

inżynier budownictwa

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznej

18

Sławomir Andrzej

KUREK

przedsiębiorca

Sosnowiec

Nie należy do partii politycznejSENAT

1

Arkadiusz Jakub

GRABOWSKI

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

ekonomista

Będzin

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

2

Zbigniew Henryk

MERES

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

parlamentarzysta

Warszawa

Członek partii Platforma Obywatelska RP

3

Rafał Jan

PIETRZYK

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

geolog

Będzin

Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

źródło: www.parlament2015.pkw.gov.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież