Góra Siewierska

O stronie

Stronę współtworzą

wykonanie strony i administracja, redagowanie, multimedia Lidia Białas
redaktor Krystyna Kluszczyk
zdjęcia Andrzej Białas
Adam Sobieraj
Bartosz Białas

Artykuł nawiązujący do książki "Góra Siewierska" przygotował sam autor Bolesław Ciepiela
Artykuł "Rozkład jazdy autobusów" przygotowała Pani Maria (nazwisko tylko do wiadomości administratora)
Podziękowania dla osób, które poprzez maila oraz gg informowały mnie o błędach na stronie.
Kilka słów z historii
Strona Góra Siewierska po raz pierwszy ruszyła 3 listopada 2007 roku. Początkowo jako strona statyczna z podstawowymi danymi oraz małą ilością zdjęć. Jednak w założeniu miała ona mieć formę serwisu. Została więc wyłączona w lipcu 2008r do czasu budowy serwisu oraz przeniesienie jej na nowy serwer.
Ponownie została reaktywowana 13 marca 2009 r jako serwis informacyjny z możliwością wypowiedzenia się na tematy tu zamieszczone.Muszę tu zaznaczyć również , że finansowana jest z moich środków pieniężnych. Jestem także autorem większości artykułów oraz zamieszczonych tutaj fotografii . Żyjemy w dobie komputerów oraz internetowego przekazu informacji. Niemalże każde miasto jak również wsie posiadają własną witrynę, jako swoistą wizytówkę. Spełnia również role doinformowania mieszkańców o wydarzeniach w ich miejscowości. Strona w dalszym ciągu będzie poddawana zmianom. W zależności od dostępu do materiałów informacyjnych będzie rozbudowywana.
 
Mile widziana by była pomoc w przekazywaniu informacji, a nawet udział we współtworzeniu serwisu.
Dostępne jest również forum, które będzie rozbudowywane w miarę potrzeb.
 
Po kilku latach istnienia strony mogłam się przekonać jak bardzo była ona zauważana w internecie. Dowiedziałam się to z e-maili które otrzymywałam w ciągu tych lat. To utrzymywało mnie przy nadziei że moja praca jest zauważana poza wsią, poza województwem a nawet w świecie. Wszędzie tam gdzie żyją ludzie, którzy pochodzą z tej wsi albo kiedyś mieszkali ich przodkowie.
________________________________________________________________________________

Od 2015 roku redaktorem strony została p. Krystyna Kluszczyk, radna naszej wsi. Wspiera również koszt utrzymania strony. Za całokształt wkładu w istnienie strony składam ogromne podziękowania.