Góra Siewierska

Podziękowanie

 

      Szanowni wyborcy, -mieszkańcy Góry Siewierskiej serdecznie dziękuję Wam za
okazane zaufanie społeczne.Deklaruję aktywne zaangażowanie w proces poprawy i przemiany otaczającej nas
sołeckiej i gminnej rzeczywistości.Zamierzam zdecydowanie reagować na potrzeby mieszkańców będących w zróżnicowanym przedziale wiekowym.Pragnę również zwalczać nieprawidłowości będąc BLISKO LUDZI, - blisko mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń.