Góra Siewierska

650 lat Góry Siewierkiej

650 lat Góry Siewierskiej

 

W 2007 r. wieś Góra Siewierska obchodziła swój wielki jubileusz 650-lecie powstania. Za datę powstania przyjmuje się 1357 r. Dla uczczenia tego ważnego dla nas faktu zostało wydane jubileuszowe opracowanie krótkiej monografii Sołectwa Góry Siewierskiej. Praca niniejsza ma służyć lepszemu poznaniu przez mieszkańców, i nie tylko, dziejów wsi, ludzi, którzy te dzieje tworzyli.Obchodzy tej uroczystości miały miejsce w czerwcu tego roku wraz z jubileuszem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jubileuszu powstania Koła Gospodyń Wiejskich.Mieszkańcy naszej wioski, aby dopełnić obchody jubileuszu, bawili się w 1 września br. na Festynie Rodzinnym przy remizie OSP, łącząc swoje święto z obchodami II Dni Gminy Psary. Uroczystość otwierał występ Orkiestry Dętej OSP z Góry Siewierskiej.Historię naszej wsi przypomniał nam sołtys Pan Marian Sobieraj.W imieniu władz samorządowych na ręce pana sołtysa gratulacje z okazji jubileuszu złożył Wójt Gminy Psary Marian Kozieł. w dowód pamięci i uznania dla społeczności Gory Siewierskiej Pan Wójt wręczył Panu sołtysowi pamiątkowy medal.
Po oficjalnych wystąpieniach na scenie zaprezentował się chór "Górzanki" z naszej miejscowości w ludowym repertuarze. na scenie występowały również chóry z sąsiednich miejscowości "Zespół Śpiewaczy" z Dąbia oraz "Brzękowianie" z Brzękowic. Finalnym punktem festynu była zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu pod kierownictwem Anny Nagły i Mieczysława Krawczyka.
A oto kilka fotek z festynu