Góra Siewierska

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

 

    Swoje śwęto obchodziła też Ochotnicza Straż Pożarna. To już 80 lat minęło od momentu powstania. Założycielami byli:Eugeniusz Barański,Stanisław Sobieraj,Jan Barański, Edward Czerski,Roman Dróżdż, Franciszek Dróżdż,Jan Flak, Władysław Kańtoch, Stanisław Kotuła, Wiktor Kotuła, Franciszek Drzewiecki,Marcin Kotuła.OSP powstała w 1927 r w okresie międzywojennym, gdy wieś należała administracyjnie do województwa kieleckiego.Obowiązywał jeszcze wówczas, rzadko spotykany , nawet w Polsce szlacheckiej, archaiczny podział stanowy na Górę Siewierską rządową i Górę Siewierską wieś. Do części rządowej należał dwór z jego dziedzicem, bogaci gospodarze, miejscowy nauczyciel i wójt. Do drugiej wsi ci najbiedniejsi właściciele drobnych działek, górnicy i robotnicy zakładów przemysłowych polskich miast, wyrobnicy i służba dworska.I właśnie z tego stanu wywodzili się ofiarni organizatorzy OSP z pierwszym prezesem Józefem Szkutnikiem i naczelnikiem Janem Flakiem.Od tego histrorycznego dnia 12 czerwca 1927 r. ludność wsi mogła spać spokojnie.Ciężko było wówczas pracować biednym strażakom. Za remizę służyła im stara drewniana szopa, za sprzęt ratowniczy bosaki, drabiny, wiadra, topory i liny. Mimo trudnych warunków OSP pod dowództwem dziś już nieżyjącego Naczelnika Eugeniusza Barańskiego zanotowała w tamtych czasach szereg sukcesów, zdobywając nagrody za I miejsce zarówno w działalności bojowej, jak i w zawodach strażackich.