Góra Siewierska

70 lat Koła Gospodyń Wiejskich

70 lat Koła Gospodyń Wiejskich

 

Koło Gospodyn Wiejskich w Górze Siewierskiej powstało w 1937r. z inicjatywy czterech wiejskich społeczniczek: Ireny Nowickiej, Józefy Barańskiej, Antoniny Ligęza i Antoniny Sorn oraz Ówczesnego Kierownictwa Szkoły Podstawowej Władysława Dudy.Pragnęli oni zachować dla następnych pokoleń Starowiejskie zwyczaje i obyczaje oraz regionalne piesni ludowe.Postanowili założyć organizacje społeczną zrzeszającą wiejskie gospodynie. Do tej idei przekonali kikanaście mieszkanek Góry Siewierskiej i tak powstało KGW, liczące na początku 14 członkiń