Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

Obwieszczenie dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.

Na okres od 5.11.2019 do 7.01.2020 w urzędzie gminy Psary, II piętro, pokój 214 w godzinach od 7:30 - 17:00 -poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek od 7:30-15:30. Piątek od 7:30-14:00.Będą wyłożone projekty planów urządzenia lasów na lata 2020-2029 dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osów fizycznych i współnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Psary, Malinowice, Goląsza, Brzękowice, Preczów, Grudków, Dąbie, Strzyżowice, Góra Siewierska, Sarnów.

Pełny tekst obwieszczenia kliknij